Slättö laajentaa hotellisektorille

Tuloskiinteistöt Oy toimi myyjien kaupallisena neuvonantajana, kun yksityiset sijoittajat myivät

omistamansa hotellikiinteistön Helsingin Kasarmikadulla ruotsalaiselle Slättölle. Kiinteistö sijaitsee

osoitteessa Kasarmikatu 40 ja siinä on pitkään toiminut Hotell Rivoli Jardin.

Slättö osti kohteen saneeratakseen sen täysin huoneistohotelli Bob W:n käyttöön. Hotellin on tarkoitus

avautua yleisön käyttöön vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot:
Tuloskiinteistöt Oy
Matti Äijälä
CEO, Partner
Puh. +358 45 634 4400
Mail. matti.aijala@tuloskiinteistot.fi

Referenssit | Kelan talo

Historiallinen Kelan talo Turussa sai uutta elämää, kun Tuloskiinteistöt oli mukana avustamassa kiinteistönomistajia käyttäjähankinnassa.
Käyttäjähankinta tehtiin syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana, ja tiloja löytyi neljälle eri organisaatiolle 2800 m² edestä.

Kelan taloon muutti mm. IT-konsulttiyhtiö twoday, Varha, Sambla Group, sekä isännöinti- ja kiinteistönvälityspalveluja tarjoava Retta.

”Mestarit areenalla”

KIINTEISTÖMARKKINA KAIPAA LUOVUUTTA

Selvyyden vuoksi, emme ole tarjoamassa yhteistyökumppaneillemme konserttilippuja. Tuo otsikko on suora lainaus Tuloskiinteistöjen perustajan Jukka Knaapin läheisen spontaanista lausahduksesta hänen kuultuaan, että Tuloskiinteistöt lähtee vahvistamaan näkyvyyttään ja osuuttaan vuokraus- ja transaktiomarkkinasta kolmen jo kypsään ikään ehtineen alan konkarin johdolla.

Monipuolista kokemusta ja laajaa perspektiiviä

Jukka Knaapin ja Jussi-Pekka Koukin ura kaupallisten kiinteistöjen välitys- ja konsultointitoiminnassa hakee vertaistaan. Lisäksi Tuloskiinteistöt Oy:n osakaskuntaan on liittynyt allekirjoittanut eli Matti Äijälä. Minä puolestani olen toiminut kiinteistörahoituksen, kiinteistörahastojen ja asuntokehityksen parissa koko työurani. Kaikkia meitä voidaan hyvällä syyllä pitää neutraalisti senioreina, positiivisessa mielessä kokeneina tai negatiivisessa sävyssä ikäloppuina jäähdyttelijöinä. Kaikissa luonnehdinnoissa piilee varmaan totuuden siemen. Tosiasia kuitenkin on, että yhteenlaskettuna kokemusta meillä kolmella on alalta runsaat 100 vuotta.

Jukan ja Jussi-Pekan ura ja perspektiivi kiinteistöalalla ulottuu 80-luvulle, joten kokemusta ja näkemystä monenlaisesta kiinteistömarkkinasta löytyy. Allekirjoittanut on saanut ensi kosketuksensa kiinteistöalan ”riemuihin” 90-luvun alkupuolella pankkisektorilla, kun euribor-korot olivat reippaasti kaksinumeroisia ja kiinteistönomistajat pyrkivät korkeiden rahoituskorkojen ja laman seurauksena tyhjenevien tilojen lisäksi selviämään valuuttaluottojen kurssitappioista.

90-luku – Kiinteistöalan luovuuden korkeakoulu

Vuokrakassavirrat hiipuivat, korkeat korot ja viivästyskorot söivät vähäiset vuokratuotot, joita saatiin tyhjenevistä tiloista. Lisäksi aito transaktiomarkkina oli todella ohut. Ulkomaiset sijoittajat loistivat vielä poissaolollaan ja kotimaisetkin ostajat olivat laskettavissa kahden käden sormin. Sitä huolimatta niihinkin aikoihin tehtiin kauppaa. Kun ostajia ei ollut jonoksi asti, kuten viime vuosien aikana on totuttu, kauppojen toteutuminen edellytti kuitenkin enemmän luovuutta ja mielikuvitusta. Tärkeintä oli löytää juuri se oikea ostaja, jolle myynnissä oleva kohde voisi sopia. Asiakkaan, sen taseen ja tavoitteiden syvällinen tuntemus sekä asiakkaita rahoittavien pankkien luottopolitiikan ymmärrys oli arvossaan.

Tämän päivän haasteet ja mahdollisuudet

Nyt Ukrainan sodan ja korkojen nousun aikana, kuuman kiinteistömarkkinan taas kerran jäähdyttyä, joidenkin mielestä jopa jäädyttyä, tarvitaan taas luovuutta ja innovatiivisuutta. Kauppojen syntyminen edellyttää toki aina sitä, että ostajan ja myyjän käsitys hinnasta kohtaa toisensa, se on selvää. Aina tämä ei enää toteudu, ei edes viimeisen runsaan 10 vuoden aikana yleiseksi muodostuneessa ns. strukturoidussa kauppaprosessissa, jossa kohdetta tarjotaan isolle määrälle mahdollisesti kiinnostuneita ostajia. Tämä kauppatapa on toki tullut jäädäkseen. Myös me Tuloskiinteistöillä olemme oman näköisemme prosessin luoneet ja onnistuneet sen nykyisessä vaikeassa markkinassa jo toteuttamaankin. Tiettyihin kohteisiin huutokauppaprosessi on edelleen käypä väline.

Asiakastuntemus ja asiantuntemus keskiössä

Uskomme kuitenkin, että pitkä kokemus ja laaja-alainen kiinteistömarkkinoiden ymmärrys sekä hyvä asiakastuntemus ja luovuus ovat niitä elementtejä, joilla nykymarkkinassakin voi transaktiorintamalla saada aikaan hyviä tuloksia. On löydettävä juuri se oikea ostajakandidaatti. Tämä koskee etenkin hieman haastavampia kohteita. Sellaisia, jotka kaipaavat kehittämistä joko kassavirtojen vahvistamisen tai käyttötarkoitusten muutosten muodossa tai joiden sijainti tai luonne ei valtavirrassa kulkevia sijoittajia kiinnosta.

Uudistamista, uutta virtaa ja voimaa

”Kiinteistöalan asiantuntijayritys vuodesta 1987” on ollut ja pysyy edelleen yhtenä markkinointisloganeistamme. Pelkästään kokemukselle emme voi emmekä aio tulevaisuuttamme rakentaa. Myös uudistuminen, nykyaikaisten toimintatapojen, rekrytointien ja erilaisten kumppanuuksien muodossa, on asiakastyytyväisyyden ja sitä kautta tuloksellisen toiminnan edellytys. Olemme edenneet jo toimitilojemme osalta. Turussa siirryimme uusiin ajanmukaisiin ja viihtyisimpiin tiloihin jo viime syksynä, Helsingissä on muutto nykyistä tiloja toimivimpiin tiloihin edessä elokuussa.

Kotisivujemme sekä brändimme visuaalisen uudistuksen viimeistely on käynnissä ja päälukumme on viimeisen vuoden aikana noussut kuudesta kahteentoista. Kokemuksen lisäksi olemme saaneet organisaatioon lisää nuoruuden intoa ja uusia raikkaita ajatuksia. Lisäresursseista sekä erilaisista kumppanuuksista neuvotellaan aktiivisesti. Henkilökunnastamme, palveluvalikoimamme laajentamisesta sekä muista uusista aluevaltauksista kerromme lisää seuraavissa uutiskirjeissämme.

Tavoitteemme uudistuksissamme on ennen muuta tarjota kasvavalle ja monipuolistuvalle asiakaskunnallemme nykyaikaisempaa, laadukkaampaa ja ennen muuta heidän liiketoiminnalleen tuloksellisempaa palvelua. Se kun on tae meidänkin menestyksellemme.

Haluan toivottaa kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme oikein hyvää kevään jatkoa!

Tuloskiinteistöt,

Matti Äijälä
toimitusjohtaja

 

Tuloskiinteistöiltä AKA-kiinteistöarviot ja kaupanvahvistukset

Elina on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä Auktorisoitu kiinteistöarvioija ja Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja. Hän suorittaa mm. liiketilojen, tonttien, asuinkiinteistöjen ja erikoiskohteiden arviointeja.

Mikä AKA-arvio?

AKA-arvio tilataan, kun tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa arviota esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa.

AKA-arviolausunto edellyttää perehtymistä kiinteistön arvoon vaikuttaviin seikkoihin kuten kaavaan, käyttötarkoitukseen, alueen toteutuneisiin vertailukauppoihin, uudisrakentamisen kustannuksiin sekä sijoittajien tuottovaatimuksiin.

AKA-arvioijalta vaaditaan arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja vuosien työkokemus. Pätevyys osoitetaan suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia.

Kiinteistöarvion hintaan vaikuttavat mm. kohteen luonne, monimutkaisuus ja arvioinnin laajuus.

Kaupanvahvistus

Jos olet ostamassa, myymässä, lahjoittamassa tai vaihtamassa kiinteää omaisuutta (esim. tonttia), tarvitset kaupanvahvistajan palvelua. Kaupanvahvistaja vahvistaa omaisuuden luovutuksen. Kaupanvahvistuksen hinta on 120 euroa+mahdolliset matka- ja asiakirjakulut.

Lisätiedot, arviointi- ja kaupanvahvistustilaukset

Elina Aalto-Waltimo
AKA, KTM, LKV, YKV
elina.aalto-waltimo@tuloskiinteistot.fi
puh. +358 400 209 548

Asiakkaat äänessä: Tuloskiinteistöjen NPS 78%

Asiakaskyselymme tuloksia

Teetimme oululaisen ohjelmistoyritys Zef Oy:n kautta mielikuvakyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää millaisia mielikuvia teillä on Tuloskiinteistöistä.
Vastausten määrä ylitti odotuksemme, kiitos siitä! Katso alta poiminnat ja ajatuksiamme kyselyn tuloksista.

Kysely toteutettiin vuodenvaihteen molemmin puolin ja saimme paljon arvokasta palautetta.

Kyselyllä halusimme selvittää, miltä toimintamme näyttää asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme silmin sekä millaisia mielikuvia teillä Tuloskiinteistöistä ja toiminnastamme on. Luonnollisesti tavoitteemme oli myös selvittää, miten voimme
kehittää toimintojamme ja parantaa asiakaskokemustanne.

Erityisen iloisia olemme korkeasta NPS-prosentista ja suuresta määrästä avoimia kommentteja, joita saimme. Moni koki asioinnin kanssamme helpoksi ja mukavaksi. Tuloskiinteistöt koettiin vastuuntuntoiseksi, asiantuntevaksi, laadukkaaksi ja luotettavaksi. Saimme myös kiitosta henkilökohtaisesta ja hyvästä palvelusta.

Avoimissa kommenteissa nousi myös esille se, miten toisaalla kaivattaisiin hieman modernisointia ja että viestintäkanavia tulisi kehittää. Tuloskiinteistöt koettiin ”hyvällä tavalla vanhanaikaiseksi” ja ”perinteikkääksi senioritason toimijaksi”, joita kommentteja voitaneen pitää positiivisina asioina, kuitenkin sisältäen myös pienen ajatuksen uudistamistarpeesta. Moni kaipasi viestintäämme lisää asiakastarinoita, markkinakatsauksia ja tietoa mm. sijoituskohteista.

Olemme itse analysoineet toimintaamme ja kaipaamme itsekin modernisointia, kuitenkaan muuttamatta perusajatusta siitä, minkä ansiosta olemme saavuttaneet pitkäaikaiset, jopa vuosikymmeniä kestäneet asiakassuhteet ja monen yhteistyökumppanin luottamuksen.
Asiakaskyselyn tulokset vahvistavat käsitystämme asiasta.

Perustukset ovat niin sanotusti kunnossa ja nyt on hyvä hetki tehdä pientä pintaremonttia. Haluamme parantaa palveluitamme, toimintatapojamme ja saavutettavuuttamme sekä ottaa käyttöön uusien digitaalisten ratkaisujen mahdollistamia lisäpalveluita ja tuottaa sitä kautta enemmän lisäarvoa Teille, asiakkaillemme ja sidosryhmillemme.

Tästä on hyvä jatkaa, kiitos!

Terveisin,
Tuloskiinteistöjen väki