Tuloskiinteistöiltä AKA-kiinteistöarviot ja kaupanvahvistukset

Elina on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä Auktorisoitu kiinteistöarvioija ja Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja. Hän suorittaa mm. liiketilojen, tonttien, asuinkiinteistöjen ja erikoiskohteiden arviointeja.

Mikä AKA-arvio?

AKA-arvio tilataan, kun tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa arviota esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa.

AKA-arviolausunto edellyttää perehtymistä kiinteistön arvoon vaikuttaviin seikkoihin kuten kaavaan, käyttötarkoitukseen, alueen toteutuneisiin vertailukauppoihin, uudisrakentamisen kustannuksiin sekä sijoittajien tuottovaatimuksiin.

AKA-arvioijalta vaaditaan arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja vuosien työkokemus. Pätevyys osoitetaan suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia.

Kiinteistöarvion hintaan vaikuttavat mm. kohteen luonne, monimutkaisuus ja arvioinnin laajuus.

Kaupanvahvistus

Jos olet ostamassa, myymässä, lahjoittamassa tai vaihtamassa kiinteää omaisuutta (esim. tonttia), tarvitset kaupanvahvistajan palvelua. Kaupanvahvistaja vahvistaa omaisuuden luovutuksen. Kaupanvahvistuksen hinta on 120 euroa+mahdolliset matka- ja asiakirjakulut.

Lisätiedot, arviointi- ja kaupanvahvistustilaukset

Elina Aalto-Waltimo
AKA, KTM, LKV, YKV
elina.aalto-waltimo@tuloskiinteistot.fi
puh. +358 400 209 548