Arviolausunnot

Arviolausunto on olennainen työkalu kiinteistöjen arvon määrittämisessä ja päätöksenteossa. Se on asiantunteva ja objektiivinen arvio kiinteistön nykyisestä markkina-arvosta, perustuen arvioitsijan syvälliseen analyyttiseen osaamiseen ja laajaan kokemukseen.

Arviolausunto antaa sinulle selkeän kuvan kiinteistösi arvosta, auttaen sinua tekemään tärkeitä päätöksiä kiinteistöliiketoiminnassa. Ostajat, rahoittajat ja omistajat ovat yhä kiinnostuneempia omistustensa arvojen kehittymisestä. Kansainvälistyneessä omistajakentässä arviointitoiminnalla on entistä keskeisempi merkitys.

Tuloskiinteistöjen arviointeja tekevillä henkilöillä on kaikilla pitkä ja monipuolinen kokemus kiinteistöliiketoiminnasta, arvioihin vaikuttavista tekijöistä ja itse arvioimisesta.

Käytettävissämme on AKA- ja Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistöarvioinnin asiantuntijoita.

AKA-arvio tilataan, kun tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa arviota esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa.

AKA-arvioijalla on oltava arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja vuosien työkokemus alalta. Pätevyys osoitetaan suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti. AKA-arvioijat ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia. Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu.

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija KHK on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta vastaa kiinteistöarvioijien auktorisoinnista ja toiminnan valvonnasta.

Contact form FI
Suostumus