Asiakkaat äänessä: Tuloskiinteistöjen NPS 78%

Asiakaskyselymme tuloksia

Teetimme oululaisen ohjelmistoyritys Zef Oy:n kautta mielikuvakyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää millaisia mielikuvia teillä on Tuloskiinteistöistä.
Vastausten määrä ylitti odotuksemme, kiitos siitä! Katso alta poiminnat ja ajatuksiamme kyselyn tuloksista.

Kysely toteutettiin vuodenvaihteen molemmin puolin ja saimme paljon arvokasta palautetta.

Kyselyllä halusimme selvittää, miltä toimintamme näyttää asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme silmin sekä millaisia mielikuvia teillä Tuloskiinteistöistä ja toiminnastamme on. Luonnollisesti tavoitteemme oli myös selvittää, miten voimme
kehittää toimintojamme ja parantaa asiakaskokemustanne.

Erityisen iloisia olemme korkeasta NPS-prosentista ja suuresta määrästä avoimia kommentteja, joita saimme. Moni koki asioinnin kanssamme helpoksi ja mukavaksi. Tuloskiinteistöt koettiin vastuuntuntoiseksi, asiantuntevaksi, laadukkaaksi ja luotettavaksi. Saimme myös kiitosta henkilökohtaisesta ja hyvästä palvelusta.

Avoimissa kommenteissa nousi myös esille se, miten toisaalla kaivattaisiin hieman modernisointia ja että viestintäkanavia tulisi kehittää. Tuloskiinteistöt koettiin ”hyvällä tavalla vanhanaikaiseksi” ja ”perinteikkääksi senioritason toimijaksi”, joita kommentteja voitaneen pitää positiivisina asioina, kuitenkin sisältäen myös pienen ajatuksen uudistamistarpeesta. Moni kaipasi viestintäämme lisää asiakastarinoita, markkinakatsauksia ja tietoa mm. sijoituskohteista.

Olemme itse analysoineet toimintaamme ja kaipaamme itsekin modernisointia, kuitenkaan muuttamatta perusajatusta siitä, minkä ansiosta olemme saavuttaneet pitkäaikaiset, jopa vuosikymmeniä kestäneet asiakassuhteet ja monen yhteistyökumppanin luottamuksen.
Asiakaskyselyn tulokset vahvistavat käsitystämme asiasta.

Perustukset ovat niin sanotusti kunnossa ja nyt on hyvä hetki tehdä pientä pintaremonttia. Haluamme parantaa palveluitamme, toimintatapojamme ja saavutettavuuttamme sekä ottaa käyttöön uusien digitaalisten ratkaisujen mahdollistamia lisäpalveluita ja tuottaa sitä kautta enemmän lisäarvoa Teille, asiakkaillemme ja sidosryhmillemme.

Tästä on hyvä jatkaa, kiitos!

Terveisin,
Tuloskiinteistöjen väki