Tuloskiinteistöjen vuosi 2023

Hyvä yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme,

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi kurkistamaan Tuloskiinteistöjen vuoteen 2023, joka teidän ansiostanne oli markkinatilanteeseen nähden kohtuullinen.

Aktiviteetti kiinteistökaupoissa ja vuokrauksissa

Olemme sekä Turussa että Helsingissä pyrkineet koko kuluneen vuoden ahkerasti toteuttamaan asiakaspalvelutehtäväämme ja varsinkin vuokrausten osalta olemme siinä, ainakin omasta mielestämme, onnistuneetkin.
Vuokrasopimuksia olemme joulukuun puoleen väliin mennessä saaneet aikaiseksi 122 kappaletta; yli sata yritystä tai yrittäjää ovat siis löytäneet itselleen uudet toimitilat kauttamme. Toimitilojen vuokrausmarkkina on toimialueillamme toiminut markkinauutisiin nähden varsin hyvin.

Transaktiomarkkinaan alan alakuloinen markkinatilanne vaikutti enemmän, jonka vuoksi kiinteistökauppojen välityksessä emme ole menestyneet yhtä hyvin. Positiivista on se, että kauppoja on lukumääräisesti ollut useita, vaikkakin pääosin euromääräisesti pienempiä kuin parhaina vuosina. Olemme olleet välittämässä seitsemän kokonaisen kiinteistön tai kiinteistöyhtiön kauppaa sekä 14 toimisto- tai liikehuoneiston kauppaa.

Arviot ja konsultointi: Kysyntä kasvaa, tarpeet monipuolistuvat

Kiinteistöarvioiden ja erityisesti AKA-arvioiden kysyntä on kovassa kasvussa. Tämä ilmiö johtuu monista tekijöistä, kuten pankkien kiristyneistä vaatimuksista, yritysten sisäisen päätöksenteon tarpeista sekä rahastojen lakisääteisistä velvoitteista kiinteistöjen säännölliseen arviointiin.

AKA-arviot ovat myös osoittautuneet välttämättömiksi verotusta, tuomioistuinkäsittelyjä ja riitatilanteita varten. Kiinteistöarvioita olemme vuonna 2023 tehneet n. 100 kappaletta, mikä on enemmän kuin minään vuonna aiemmin. Arvioiden määrän kasvu johtuu siitä, että kauttamme saa nykyään myös AKA-arvioita.

Yhteenveto: Optimistinen näkymä

Maailmanlaajuinen epävarmuus inflaation ja korkojen nousun myötä ovat luoneet haasteita kiinteistöalalle, mutta vuosi 2023 on meidän näkökulmastamme ollut kohtuullisen hyvä.
Suhtaudumme tulevaan vuoteen optimistisesti, ja haluamme nähdä valoa pimeän keskellä. Toivomme inflaation taittuvan sekä korkojen laskevan ja uskomme, että asiakkaamme menestyvät liiketoimissaan hyvin vuonna 2024.

Kiitämme teitä luottamuksestanne ja yhteistyöstänne. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme laadukasta palvelua, innovatiivisia ratkaisuja ja vahvaa yhteistyötä jatkossakin.

Parhain terveisin,

Jussi-Pekka Kouki
Director, Partner
Transaktiot | Neuvonanto
Puh. +358 40 527 7015