Kaupankäynnin odotetaan elpyvän vuoden loppupuolella

📝 Tekstin on kirjoittanut Matti Ahrelma

Kaupankäynnin odotetaan elpyvän vuoden loppupuolella

Vuoden alku on ollut mielenkiintoinen, ja vaikka kauppavolyymi onkin ollut viimevuotista pienempi, olemme optimistisia tulevaisuuden suhteen. Ohjauskorkojen mahdollinen aleneminen antaa meille uskoa markkinaan, ja odotamme sijoittajien palaavan aktiivisemmin kiinteistömarkkinoille.

Aikaisempiin tuottovaatimustatasoihin tuskin palataan ja primekiinteistöjen kaupassa saattaa olla haasteita, sillä omistajat eivät ole halukkaita myymään huippukohteitaan nykymarkkinassa vallitsevilla, aikaisempaa korkeammilla tuottovaatimustasoilla ja siten kirjaamaan tappioita hankinnoistaan. Tämä vaikuttaa eniten parhaiden toimistokiinteistöjen markkinaan.

Tällä hetkellä kiinnostus kohdistuu enemmän value add -kohteisiin, joissa odotetaan parempia tuottoja kiinteistökehitystoimenpiteiden ansiosta.
Logistiikka- ja light industrial -kiinteistöt ovat edelleen sijoittajien mielenkiinnon kohteena, sillä niissä tuottovaatimusten nousu on ollut suhteellisesti ottaen vähäisempää kuin core -kohteissa. Ostajia kiinnostavia asuntoportfolioita on vähän tarjolla, varsinkaan nykykorkotason kestävillä tuottotasoilla.

Retail-markkinassa on myös havaittavissa elpymistä, vaikkakin kauppavolyymi edelleen on kohtuullisen alhainen. Kasvukeskuksissa sijaitsevat yhteiskuntakiinteistöt kiinnostavat edelleen, mutta selvää varovaisuutta on nähtävissä sellaisissa kohteissa, jotka sijaitsevat pienemmissä kunnissa. Tähän vaikuttanevat mm. sotealueet, jotka selvästi keskittyvät kiinnittämään palveluitaan suurempiin yksikköihin.

Hotelli- ja majoituskiinteistöjen osalta kehitys on riippuvainen vahvasti ihmisten kulutuskäyttäytymisestä sekä yritys- ja kokousmatkailun kehityksestä.

Kiinteistömarkkinassa vallitsee siis edelleen odottava tunnelma. Ostoryntäystä ei vielä ole näkyvissä, mutta toisaalta saattaa olla käsillä juuri se hetki, jolloin parhaat hankinnat tehdään.

Keväisin terveisin,
Matti Ahrelma
Executive Senior Advisor
Transaktiot | Neuvonanto | Kiinteistöarviot
+358 40 032 0999
matti.ahrelma@tuloskiinteistot.fi