Kaupankäynnin odotetaan elpyvän vuoden loppupuolella

📝 Tekstin on kirjoittanut Matti Ahrelma

Kaupankäynnin odotetaan elpyvän vuoden loppupuolella

Vuoden alku on ollut mielenkiintoinen, ja vaikka kauppavolyymi onkin ollut viimevuotista pienempi, olemme optimistisia tulevaisuuden suhteen. Ohjauskorkojen mahdollinen aleneminen antaa meille uskoa markkinaan, ja odotamme sijoittajien palaavan aktiivisemmin kiinteistömarkkinoille.

Aikaisempiin tuottovaatimustatasoihin tuskin palataan ja primekiinteistöjen kaupassa saattaa olla haasteita, sillä omistajat eivät ole halukkaita myymään huippukohteitaan nykymarkkinassa vallitsevilla, aikaisempaa korkeammilla tuottovaatimustasoilla ja siten kirjaamaan tappioita hankinnoistaan. Tämä vaikuttaa eniten parhaiden toimistokiinteistöjen markkinaan.

Tällä hetkellä kiinnostus kohdistuu enemmän value add -kohteisiin, joissa odotetaan parempia tuottoja kiinteistökehitystoimenpiteiden ansiosta.
Logistiikka- ja light industrial -kiinteistöt ovat edelleen sijoittajien mielenkiinnon kohteena, sillä niissä tuottovaatimusten nousu on ollut suhteellisesti ottaen vähäisempää kuin core -kohteissa. Ostajia kiinnostavia asuntoportfolioita on vähän tarjolla, varsinkaan nykykorkotason kestävillä tuottotasoilla.

Retail-markkinassa on myös havaittavissa elpymistä, vaikkakin kauppavolyymi edelleen on kohtuullisen alhainen. Kasvukeskuksissa sijaitsevat yhteiskuntakiinteistöt kiinnostavat edelleen, mutta selvää varovaisuutta on nähtävissä sellaisissa kohteissa, jotka sijaitsevat pienemmissä kunnissa. Tähän vaikuttanevat mm. sotealueet, jotka selvästi keskittyvät kiinnittämään palveluitaan suurempiin yksikköihin.

Hotelli- ja majoituskiinteistöjen osalta kehitys on riippuvainen vahvasti ihmisten kulutuskäyttäytymisestä sekä yritys- ja kokousmatkailun kehityksestä.

Kiinteistömarkkinassa vallitsee siis edelleen odottava tunnelma. Ostoryntäystä ei vielä ole näkyvissä, mutta toisaalta saattaa olla käsillä juuri se hetki, jolloin parhaat hankinnat tehdään.

Keväisin terveisin,
Matti Ahrelma
Executive Senior Advisor
Transaktiot | Neuvonanto | Kiinteistöarviot
+358 40 032 0999
matti.ahrelma@tuloskiinteistot.fi

Palvelua Oulun seudulla

Mika Mäkelä on kumppanimme Oulussa.
Hänellä on erityisen vahva kokemus liiketeollisten kiinteistöjen arvioinnista, neuvonannosta ja välityksestä erityisesti Oulun talousalueella.

Tuloskiinteistöt on tehnyt Mikan kanssa yhteistyötä jo vuodesta 1998.
Hän on rakennustekniikan DI ja keskuskauppakamarin hyväksymä AKA-arvioitsija.

Mikan kautta hoituu toimitilojen katselmus Oulun alueella ja kaikenlaiset kiinteistöarviot sekä konsultatiivinen apu kiinteistöasioissa.

Lisätiedot ja yhteydenotto:
Mika Mäkelä
Kiinteistöarviot (AKA) | Transaktiot | Neuvonanto
Puh. +358 40 5076 356
mika.makela@kiinteistoarvot.com

Tuloskiinteistöt on perustanut Oskari Hartikaisen ja Kalle Hallanoron kanssa TK Asset Management Oy:n

Tuloskiinteistöt perustanut Oskari Hartikaisen ja Kalle Hallanoron kanssa TK Asset Management Oy:n —
TK Asset Management Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2024.

Yhtiö keskittyy aktiiviseen paikalliseen kiinteistövarainhoitoon ja kiinteistökehityshankkeisiin sekä toimii sijoittajien kumppanina yhteissijoitushankkeissa.

Yhtiön ovat perustaneet Oskari Hartikainen ja Kalle Hallanoro sekä kaupallisen kiinteistöalan asiantuntijayritys Tuloskiinteistöt Oy,
jonka toimitusjohtajana toimii Matti Äijälä.
Avainhenkilöt ovat työskennelleet aikaisemmin yhdessä useita vuosia kiinteistösijoitusyhtiö Auratum Kiinteistöt Oy:ssä vastaten mm.
yhtiön toimitilahankkeista sekä niihin sijoittaneista kiinteistöpääomarahastoista ja Joint Venture -yhtiöistä.

Yhtiön avainhenkilöihin lukeutuu myös Tuloskiinteistöt Oy:n osakas Johnny Larsson,
joka on toiminut 15 vuoden ajan yhtiönsä Famla Ab:n kautta kansainvälisten sijoittajien paikallisena kumppanina Turun alueella.
Famlan Asset Management -liiketoiminta on siirtynyt 1.1.2024 alkaen TK Asset Managementille.

TK Asset Managementin toiminta perustuu vahvaan paikalliseen läsnäoloon sekä avainhenkilöiden pitkäaikaiseen ja monipuoliseen kokemukseen. Yhtiöllä on toimistot Helsingissä ja Turussa. Perustamishetkellä sen hallinnoimien kohteiden arvo ylittää 100 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Oskari Hartikainen, Partner
puh: +358 50 3310044
oskari.hartikainen@tuloskiinteistot.fi

Kalle Hallanoro, Partner
puh: +358 50 3577675
kalle.hallanoro@tuloskiinteistot.fi

Matti Äijälä, CEO & Partner
Tuloskiinteistöt Oy
puh +358 45 634 4400
matti.aijala@tuloskiinteistot.fi

Johnny Larsson, Director & Partner
Tuloskiinteistöt Oy
puh +358 40 018 1918
johnny.larsson@tuloskiinteistot.fi

Tuloskiinteistöt Turun Kaupungin ensisijaiseksi välittäjäkumppaniksi

Turun kaupunki on valinnut Tuloskiinteistöt Oy:n kiinteistö- ja vuokravälityksen sekä niihin liittyvien konsultointipalveluiden ensisijaiseksi palveluntuottajaksi vuosille 2024 ja 2025. Sopimus kattaa sekä toimitiloja että kehityskiinteistöjä koskevat palvelut.

Valinta tehtiin julkisten hankintojen mukaisessa kilpailutusprosessissa, jossa valintaan vaikuttivat sekä taloudelliset että lukuisat laadulliset kriteerit.

– Kaupunki tarvitsee luotettavia ja yhteistyökykyisiä kumppaneita moneen asiaan. Yksi merkittävistä ja suurista kumppanuuksista on toimitilojen vuokraaminen ja välittäminen. Tuloskiinteistöt valikoitui meille kumppaniksi tähän tärkeään tehtävään, ja uskon, että yhteistyöstä tulee hyvää, sanoo Turun tilapalvelujohtaja Leevi Luoto.

Tuloskiinteistöt kiittää Turun Kaupunkia luottamuksesta ja toivomme menestyksekästä yhteistyötä!

Tuloskiinteistöjen vuosi 2023

Hyvä yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme,

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi kurkistamaan Tuloskiinteistöjen vuoteen 2023, joka teidän ansiostanne oli markkinatilanteeseen nähden kohtuullinen.

Aktiviteetti kiinteistökaupoissa ja vuokrauksissa

Olemme sekä Turussa että Helsingissä pyrkineet koko kuluneen vuoden ahkerasti toteuttamaan asiakaspalvelutehtäväämme ja varsinkin vuokrausten osalta olemme siinä, ainakin omasta mielestämme, onnistuneetkin.
Vuokrasopimuksia olemme joulukuun puoleen väliin mennessä saaneet aikaiseksi 122 kappaletta; yli sata yritystä tai yrittäjää ovat siis löytäneet itselleen uudet toimitilat kauttamme. Toimitilojen vuokrausmarkkina on toimialueillamme toiminut markkinauutisiin nähden varsin hyvin.

Transaktiomarkkinaan alan alakuloinen markkinatilanne vaikutti enemmän, jonka vuoksi kiinteistökauppojen välityksessä emme ole menestyneet yhtä hyvin. Positiivista on se, että kauppoja on lukumääräisesti ollut useita, vaikkakin pääosin euromääräisesti pienempiä kuin parhaina vuosina. Olemme olleet välittämässä seitsemän kokonaisen kiinteistön tai kiinteistöyhtiön kauppaa sekä 14 toimisto- tai liikehuoneiston kauppaa.

Arviot ja konsultointi: Kysyntä kasvaa, tarpeet monipuolistuvat

Kiinteistöarvioiden ja erityisesti AKA-arvioiden kysyntä on kovassa kasvussa. Tämä ilmiö johtuu monista tekijöistä, kuten pankkien kiristyneistä vaatimuksista, yritysten sisäisen päätöksenteon tarpeista sekä rahastojen lakisääteisistä velvoitteista kiinteistöjen säännölliseen arviointiin.

AKA-arviot ovat myös osoittautuneet välttämättömiksi verotusta, tuomioistuinkäsittelyjä ja riitatilanteita varten. Kiinteistöarvioita olemme vuonna 2023 tehneet n. 100 kappaletta, mikä on enemmän kuin minään vuonna aiemmin. Arvioiden määrän kasvu johtuu siitä, että kauttamme saa nykyään myös AKA-arvioita.

Yhteenveto: Optimistinen näkymä

Maailmanlaajuinen epävarmuus inflaation ja korkojen nousun myötä ovat luoneet haasteita kiinteistöalalle, mutta vuosi 2023 on meidän näkökulmastamme ollut kohtuullisen hyvä.
Suhtaudumme tulevaan vuoteen optimistisesti, ja haluamme nähdä valoa pimeän keskellä. Toivomme inflaation taittuvan sekä korkojen laskevan ja uskomme, että asiakkaamme menestyvät liiketoimissaan hyvin vuonna 2024.

Kiitämme teitä luottamuksestanne ja yhteistyöstänne. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme laadukasta palvelua, innovatiivisia ratkaisuja ja vahvaa yhteistyötä jatkossakin.

Parhain terveisin,

Jussi-Pekka Kouki
Director, Partner
Transaktiot | Neuvonanto
Puh. +358 40 527 7015

Johnny Larsson yhtiön osakkaaksi

Johnny Larsson on kutsuttu Tuloskiinteistöt Oy:n osakkaaksi.

Johnny aloitti Tuloskiinteistöjen tiimissä vuoden 2022 alussa, josta alkaen hän on vastannut yhtiön Helsingin toimiston toiminnasta sekä kansainvälisistä asiakkaista.

Vuonna 1993 ulkomaille muuttanut Johnny suoritti kauppatieteiden maisterin tutkinnon Ruotsissa ja International Business -diplomin Tanskassa. Kahdeksan vuoden ajan Johnny työskenteli Niken Europe, Middle East and Africa -alueen pääkonttorilla Hollannissa, saaden laajaa kokemusta kansainvälisen myynnin monimuotoisuudesta ja haasteista.

Palattuaan Suomeen vuonna 2007, Johnny aloitti ensimmäisen rupeamansa Tuloskiinteistöillä, jossa hän oli keskeisessä roolissa myydessään menestyksekkäästi kiinteistösalkkuja ruotsalaisille sijoittajille.
Tämä toimi ponnahduslautana Johnnyn seuraavaan uravaiheeseen Asset Managerina, jossa hän on hallinnoinut kansainvälisten sijoittajien kiinteistöportfolioita jo 14 vuoden ajan. Näiden vuosien aikana Johnny on työskennellyt eri kiinteistösijoittajien ja yrittäjien kanssa luoden pitkäaikaisia suhteita ja kartuttanut kokemusta kiinteistöalasta entisestään, tällä kertaa hieman eri näkökulmasta.

Toivotamme Johnnyn lämpimästi tervetulleeksi osakkaaksemme. Hän on kokenut kiinteistöalan ammattilainen vahvalla kansainvälisellä taustalla. Johnny täydentää hyvin Tuloskiinteistöjen resursseja sekä vuokraus- että transaktioliiketoiminnassa ja hänen asiakaslähtöinen ja käytännönläheinen toimintatapansa sopii erinomaisesti
organisaatioomme, toteaa Tuloskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Matti Äijälä.

Odotamme innolla yhteistyön jatkamista menestyksekkäästi tulevaisuudessa!

Lisätietoja:

Matti Äijälä
CEO, Partner
+358 45 634 4400
matti.aijala@tuloskiinteistot.fi

Johnny Larsson
Director, Partner
+358 40 018 1918
johnny.larsson@tuloskiinteistot.fi

 

 

Yhteistyö Propstreetin kanssa

Aloitimme yhteistyön ruotsalaisen proptech-yrityksen Propstreetin kanssa, joka laajentaa toimintansa Suomen markkinoille.

Propstreet on alusta, jolla kaupallisten kiinteistömarkkinoiden sijoittajat, transaktioneuvonantajat ja välittäjät kohtaavat. Propstreet on vakuuttanut meidät aktiivisella otteellaan ja mielenkiinnolla odotamme, millaisia mahdollisuuksia yhteistyö tuo tullessaan! 🙌🏼

Lue lisää Kiinteistö-uutisten artikkelista:

Tuloskiinteistöt hakee Propstreetin avulla lisäkasvua transaktiomarkkinoilla

Referenssit | Halliosake

Tuloskiinteistöt toimi syksyn aikana viiden halliosakkeen kaupan välittäjänä. Halliosakekiinteistö on uudiskohde ja huoneistot luovutetaan joulukuussa uusille omistajille. Kohde sijaitsee Turun Orikedolla.
Välittäjämme Juho Haapasalo auttoi rakennuttajaa asiakashankinnassa sekä myyntineuvotteluissa.

Halliosakkeiden edustaja Peter Henriksson kommentoi yhteistyötä;

”Yhteistyö Tuloskiinteistöjen kanssa on sujunut erinomaisesti.
Myynnissä olevat kohteet herättivät paljon kiinnostusta ja tavoittivat ostajat hyvin. Pallottelimme Juhon kanssa potentiaalisia asiakkaita ennen halliosakkeiden myyntiin laittoa ja järjestimme yleisnäytön.
Tämä ja kohteiden muu markkinointi on ollut onnistunutta, sillä vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta halliosakkeille löytyi ostajia nopeasti.”

Yhteystiedot:

Juho Haapasalo
Commercial Real Estate Advisor
Vuokraus | Transaktiot
Puh. +358 44 491 4624
juho.haapasalo@tuloskiinteistot.fi
Turun toimisto

Tuloskiinteistöt vahvistavat rivejään

Tuloskiinteistöt Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen tunnetun kiinteistöalan ammattilaisen Matti Ahrelman kanssa.

Matilla on poikkeuksellisen pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista sijoitus- ja toimitilakiinteistöjen konsultointitehtävistä. Matti on johtanut sekä omaa että kansainvälisten yritysten myynti- ja vuokraustiimejä. Viimeksi Ahrelma perusti ja johti transaktiotiimiä Colliersilla.

Matti on jo aloittanut Senior Advisorin roolissa ja tavoilleen uskollisena tarttunut heti toimeen.

Hänen ensisijaisena tehtävänään on yhtiön Helsingin toiminnoista vastaavan Johnny Larssonin tukena kehittää Tuloskiinteistöjen myyntitoimintaa Helsingissä ja rakentaa yhteyksiä kansainvälisiin toimijoihin. Näiden lisäksi Ahrelma antaa ideoita toiminnan organisointiin ja järjestelmien kehittämiseen.

Tuloskiinteistöjen toimitusjohtaja Matti Äijälä on erittäin tyytyväinen Matti Ahrelman tuloon tai oikeastaan ennemminkin palaamiseen, onhan hän eräs yhtiön perustajaosakkaista.

”Olen hyvilläni saadessamme Matin osaamisen, kokemuksen ja laajan kontaktiverkoston käyttöömme. Uskon, että hänellä tulee olemaan tärkeä rooli sekä pääkaupunkiseudun toiminnan kehittämisessä että koko yhtiön toiminnassa”, Äijälä kommentoi.

 

Lisätiedot ja yhteydenotto
Matti Ahrelma
Executive Senior Advisor
matti.ahrelma@tuloskiinteistot.fi
+358 400 320 990
Neuvonanto | Transaktiot | Kiinteistöarviot