Tuloskiinteistöt vuoden 2021 toimitilavälittäjä

”Ratkaisukeskeisyyttä ja positiivista energiaa” –
Vuoden toimitilavälittäjäksi valittiin Tuloskiinteistöt Oy

Sponda palkitsi Tuloskiinteistöt oy:n Vuoden 2021 toimitilavälittäjä -tunnustuksella. Poikkeusajan palkintoperusteluissa kiiteltiin erityisesti yrityksen osaamista ja asennetta. ”Tiimi hakee aktiivisesti ratkaisuja ja luo ympärilleen positiivista energiaa”,
Spondan Head of Office Leasing Rasmus Vuorinen kiteyttää.

Helsingin Citycenterissä 17.3.2022 julkistettua tunnustusta saapuu vastaanottamaan Tuloskiinteistöjen viisihenkinen tiimi – partner Jukka Knaapi, partner Jussi-Pekka Kouki, CEO Matti Äijälä, Head of Sales Jorma Ryynänen ja Junior Leasing Advisor Tommi Ryynänen.

”Palkinto on meille erittäin tärkeä tunnustus hyvin tehdystä työstä. Olemme siitä iloisia ja ylpeitä ja kiitos kuuluu koko henkilökunnallemme”, Knaapi kiittelee.  Palkinnolla halutaan nostaa esiin alan huippuammattilaisia ja heidän merkittävää rooliaan toimitilavuokrauksessa.

Palkittuun toimistoon kuuluvat paikalle saapuneiden lisäksi Leasing Advisor Ritva Nuotio, Leasing Advisor Juho Haapasalo ja Marketing Manager Julia Knaapi. Yritys operoi sekä Helsingissä että Turussa ja on keskittynyt erityisesti toimitilojen vuokravälitykseen.

Aktiivinen asenne kumpuaa yrityskulttuurista

Tunnustuksen luovuttanut Spondan Rasmus Vuorinen korostaa palkitsemisperusteluissaan toimiston vahvaa osaamista ja positiivista asennetta, joiden merkitystä poikkeusaika on korostanut.

”Tuloskiinteistöjen ammattilaiset kuuntelevat tarkasti eri osapuolia ja työskentelevät ahkerasti yhteisten tavoitteiden eteen, mikä on synnyttänyt myös merkittäviä tuloksia. Myös tiimin positiivinen asenne ja energia on ollut poikkeusaikana esimerkillistä ja inspiroivaa”, Vuorinen sanoo.

Knaapin mukaan henkilöstön aktiivinen asenne kumpuaa yrityskulttuurista. Ketterässä, yhdeksän hengen yrityksessä kaikki työskentelevät asiakasrajapinnassa ja työtä tehdään itseohjautuvasti. Talossa järjestetään myös paljon yhteistä toimintaa.

”Hyvä esimerkki on se, että meillä korona-aikanakin kaikki ovat halunneet käydä toimistolla töissä, vaikka asiakaskontakteja onkin hoidettu pääasiassa etänä”, toimitusjohtaja nauraa.

Asiakkaan kuunteleminen ydinasia

Tuloksellisen ja hyvähenkisen yhteistyön taustalta löytyy pitkä yhteinen historia. Vuonna 1987 perustettu Tuloskiinteistöt oy on toiminut Spondan kumppanina jo usean vuosikymmenen ajan.

”Tunnemme Spondan kohteet, tarpeet ja henkilöstön hyvin. Arvostamme heidän vahvaa asiantuntemustaan ja nopeaa responssia asiakkaan toiveisiin tai tarjouksiin. Myös Spondalta saatava materiaali on korkeatasoista ja luo myös asiakkaalle kuvan ammattimaisesta toimeksiantajasta, joka pitää huolta kohteistaan”, Knaapi sanoo.

”Vaikka etätyö on muuttanut yritysten toimitilatarpeita, välittäjän työ on säilynyt ennallaan.”

Vaikka korona-aika ja lisääntynyt etätyö ovat muuttaneet yritysten toimitilatarpeita, Knaapi näkee välittäjän tehtävän säilyneen ennallaan.

”Välittäjän tehtävä on tunnistaa asiakkaan ja vuokranantajan tarpeet ja hankkia sen jälkeen yhdessä omistajan kanssa parhaat asiantuntijat ratkaisemaan asiakkaan tarpeita ja toiveita.”

 

Myös Spondan Vuorinen nostaa asiakkaan kuuntelemisen ykkösasiaksi.

”Vuokralaiset ovat yhä laatutietoisempia ja kilpailuttavat useita kohteita. Meille on tärkeää, että välittäjä pystyy välittämään meille sekä asiakkaan tietoiset että tiedostamattomatkin tarpeet, niin että voimme vastata niihin mahdollisimman kattavasti.”

Etätyö nosti toimitilojen arvoa

Yritysten tarpeissa on Knaapin mukaan viime vuosina korostunut toimitilan sijainnin, vetovoiman ja vastuullisuuden merkitys. Erityisesti keskusta-alueilla ja kasvukeskuksissa sijaitsevat ykkösluokan toimitilat ovat kysyttyjä. Myös tilojen rekrytointiarvo on kasvanut.

Vuorinen näkee vuokranantajan elinehdoksi laadukkaan tilavalikoiman ja kyvyn vastata nopeasti asiakkaan muuttuviin tarpeisiin.

Vuokranantajan elinehtona on laadukas tilatarjooma ja nopea responssi asiakkaan muuttuviin tarpeisiin.

”Korona on toiminut tehokkaana katalyyttinä toimistokulttuurin muuntautumisessa teknologiaa hyödyntävään hybridityöhön. Muutos on korostanut vahvasti myös ympäristövastuun, tilojen laadun ja työhyvinvoinnin näkökulmia.”

Vuorisen mukaan moni yritys on huomannut etätyöbuumin jälkeen, että toimistolla onkin varsin kriittinen rooli yrityksen menestykselle.

”Yrityskulttuurin ja johtamisen näkökulmasta on tärkeää, että kohtaamisia tapahtuu ja ideoita syntyy. Me pyrimme tarjoamaan tiloja, joiden avulla yritykset voivat kasvaa ja mennä eteenpäin.”

Citycenterissä palkitsemistilaisuus jatkuu juhlatarjoilulla ja rennolla yhdessäololla. Kukitetut tiimiläiset vastaanottavat onnitteluja eikä kenelläkään tunnu olevan kiire pois.

”Työssä parasta ovat kohtaamiset, vaikka jokaisesta tilaisuudesta ei lähdetäkään kukkapuskan ja kunniakirjan kanssa pois”, Knaapi nauraa.