Transaktiot

Tuloskiinteistöillä on pitkäaikainen kokemus toimitila- ja kiinteistösijoituskohteiden kauppaan liittyvien neuvonanto- ja välityspalvelujen tuottajana.

Olemme toimineet välittäjinä ja neuvonantajina toimitila- ja sijoituskohteiden kaupoissa kaikkialla Suomessa.

Kohteisiin on kuulunut laaja skaala erilaisia kiinteistöjä ja huoneistoja, mm. maa-alueita, toimisto-, kauppa-, logistiikka- ja tuotantotiloja, kauppakeskuksia ja asuntoportfolioita.

Tunnemme markkinat ja niillä toimivat tahot tarpeineen, läheisimmät yhteistyökumppanimme jopa taseiltaan, mistä on selvää etua, kun pyritään laajasti kartoittamaan potentiaalisia ostajia tai myyjiä.

Huolehdimme kaikista asiakkaidemme kauppaprosesseihin liittyvistä asioista ja teemme toimeksiannot huolellisesti, ammattitaitoisesti ja aktiivisesti tuloksiin pyrkien.

Pitkä ja monipuolinen välitysosaamisemme tuottaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen. Kokenut tiimimme on nähnyt kaikki kiinteistömarkkinoiden huiput ja aallonpohjat yli 40 vuoden ajalta. Olemme tottuneet vuosikymmenten aikana etsimään luovia ratkaisuja haastavissakin markkinatilanteissa, kuin yksinkertaiset myyntitarjoukset eivät ole löytäneet kiinnostuneita ostajia.

Kaikki kiinteistöt menevät kaupaksi, kunhan ne on oikein hinnoiteltu.

Ennen kauppaprosessien aloittamista perehdymme osamarkkinoihin, hintatasoihin, tuottovaatimuksiin ja muihin asiakkaalle keskeisiin hinnanmäärittelytekijöihin. Näin heti prosessin alussa on tiedossa realistinen hintatavoite. Ylihinta tai alihinta ei ole kenenkään etu pyrittäessä uskottavasti ja kohtuullisessa tai toivotussa ajassa saavuttamaan myönteinen lopputulos.

Contact form FI
Suostumus