Arviolausunnot

Arviolausunto on olennainen työkalu kiinteistöjen arvon määrittämisessä ja päätöksenteossa. Se on asiantunteva ja objektiivinen arvio kiinteistön nykyisestä markkina-arvosta, perustuen arvioitsijan syvälliseen analyyttiseen osaamiseen ja laajaan kokemukseen. Arviolausunto antaa sinulle selkeän kuvan kiinteistösi arvosta, auttaen sinua tekemään tärkeitä päätöksiä kiinteistöliiketoiminnassa.

Kiinteistöjen arviointi on olennainen osa kiinteistöliiketoimintaa. Ostajat, rahoittajat ja omistajat ovat yhä kiinnostuneempia omistustensa arvojen kehittymisestä. Kansainvälistyneessä omistajakentässä arviointitoiminnalla on entistä keskeisempi merkitys.

Tuloskiinteistöjen arviointeja tekevillä henkilöillä on kaikilla pitkä ja monipuolinen kokemus kiinteistöliiketoiminnasta, arvioihin vaikuttavista tekijöistä ja itse arvioimisesta. Mitä pitkäaikaisempi ja laajempi kokemus arvioitsijalla on, sitä paremmin hän kykenee ottamaan huomioon kaikki arvioitavaan kohteeseen liittyvät arvioon vaikuttavat seikat.

Käytettävissämme on AKA- ja Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistöarvioinnin asiantuntijoita.

Contact form FI
Suostumus